Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

599/2010 engelska
Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker
32/1991 engelska
Lag om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
1384/2015 engelska
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer
422/1974 engelska
Lag om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas tilll oskyldigt häktad eller dömd
737/1994 engelska
Lag om ersättning för miljöskador
1521/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
1522/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
1140/2013 engelska
Lag om ersättning för utbildning
1328/2018 engelska
Lag om ett bostadsdatasystem
453/2002 engelska
Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
25/1999 engelska
Lag om ett register över läkarundersökningar av sjömän
238/2010 engelska
Lag om ett system för identifiering av djur
754/2008 engelska
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
753/2008 engelska
Lag om europeiskt småmålsförfarande
1140/2016 engelska
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
282/2012 engelska
Lag om export av försvarsmateriel
242/1990 engelska
Lag om export och transitering av försvarsmateriel
1419/2014 engelska
Lag om extra pension för idrottsutövare
700/1975 engelska
Lag om faderskap
424/2014 engelska
Lag om farkostregistret

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.