Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

281/1972 engelska
Förordning om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel
575/1995 engelska
Förordning om tillämpning i vissa fall av upphovsrättslagen på skyddade objekt med ursprung i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
993/1995 engelska
Förordning om tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten
666/1998 engelska
Förordning om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
410/1995 engelska
Förordning om ungdomsarbete
1085/1994 engelska
Förordning om uppgifter som skall ges om paketresor
796/1991 engelska
Förordning om upphävande av förordningen om sötningsämnen
129/1990 engelska
Förordning om vissa bär-, frukt- och grönsaksprodukter samt vissa drycker
46/1964 engelska
Förordning om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
556/1994 engelska
Förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt
369/1998 engelska
Förordning om ändring av 19 och 21 § kemikalieförordningen
697/1999 engelska
Förordning om ändring av kemikalieförordningen
211/1982 engelska
Förordning om ömsesidig rättshjälp vid delgivning av handlingar i mål och ärenden av privaträttslig natur
1123/1999 engelska
Förordning on besiktning av fartyg
925/1998 engelska
Förordning on marin utrustning
65/2000 engelska
Förordning on säkerheten på vissa fiskefartyg
1257/1992 engelska
Förordningen om användning av fordon på väg
494/1998 engelska
Förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården
986/1999 engelska
Förordningen om medicinsk forskning
786/1986 engelska
Förordningen om smittsamma sjukdomar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.