Databasen över författningsöversättningar: 2014

1-20 21-34

477/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner
465/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner
424/2014 engelska
Lag om farkostregistret
419/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen
418/2014 engelska
Statsrådets förordning om biocidprodukter
396/2014 engelska
Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
377/2014 engelska
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
255/2014 engelska
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
234/2014 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland
227/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut
208/2014 engelska
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
162/2014 engelska
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
22/2014 engelska
Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
6/2014 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

1-20 21-34

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.