Databasen över författningsöversättningar: 2013

1-20 21-35

497/2013 engelska
Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
492/2013 engelska
Lag om kosmetiska produkter
460/2013 engelska
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
452/2013 engelska
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
441/2013 engelska
Lag om djursjukdomar
423/2013 engelska
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
387/2013 engelska
Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
331/2013 engelska
Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser
325/2013 engelska
Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism
224/2013 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den synförmåga och hörsel som fordras av fartygspersonal
211/2013 engelska
Lag om partiell finansiering av 2009 års läkemedelsskadeersättningar med statsmedel
190/2013 engelska
Statsrådets förordning om utvinningsavfall
151/2013 engelska
Statsrådets förordning om avfallsförbränning
100/2013 engelska
Lag om rättegång i marknadsdomstolen
99/2013 engelska
Lag om marknadsdomstolen

1-20 21-35

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.