395/2012 engelska

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö ombord på fartyg

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella

Act on the Working and Living Environment and Catering for Seafarers on Board Ships

Förvaltningsområde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

  • 395/2012
    --
    Översättningen har blivit färdig: 25.03.2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.