Databasen över författningsöversättningar: 2002

1-20 21-35

425/2002 ryska
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
389/2002 ryska
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
389/2002 engelska
Statsrådets förordning om om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
388/2002 engelska
Statsrådets förordning om rättshjälp
374/2002 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
282/2002 engelska
Lag om privata säkerhetstjänster
274/2002 engelska
Statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
257/2002 engelska
Rättshjälpslag
257/2002 ryska
Rättshjälpslag
241/2002 engelska
Lag om handel med skogsodlingsmaterial
197/2002 engelska
Lag om riksdagens justitieombudsman
195/2002 engelska
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen pä järnväg
194/2002 engelska
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen pä väg
177/2002 engelska
Lag om säkerhetsutredningar
44/2002 engelska
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

1-20 21-35

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.