349/1975 engelska

Lag om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land

Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa

Act on the Obligation to Appear Before the Court of Another Nordic Country in Certain Cases

Förvaltningsområde: Oikeusministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.