131/1973 engelska

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa

Act on the Supervision of Occupational Safety and Health and Appeal in Occupational Safety and Health Matters

Förvaltningsområde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.