995/2019

Helsingfors den 26 september 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (63/2014) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 718/2017, som följer:

3 §
Ordnande av verksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet utser högst tre medlemmar till vice ordförande för rådet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

Helsingfors den 26 september 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Outi Äyräs-Blumberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.