862/2019

Helsingfors den 4 juli 2019

Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam om luftfart (1114/2015):

1 §

Det i Ho Chi Minh den 21 oktober 2014 mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering ingångna avtalet om luftfart träder i kraft den 1 augusti 2019 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 30 juni 2015 och av republikens president den 4 september 2015. Noterna om godkännandet har utväxlats den 5 juni 2019.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam om luftfart (1114/2015) träder i kraft den 1 augusti 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 56/2019)

Helsingfors den 4 juli 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Specialsakkunnig
Maija Mansikkaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.