462/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Bestämmande av kemikalieklass för celluloid

På bestämmande av kemikalieklass för celluloid tillämpas vad som i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) anges om bestämmande av transportklass 4.1.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Helsingfors den 4 april 2019

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Pauliina Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.