364/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 4 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel (656/2005) 4 § 21 punkten och

ändras 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 774/2014, som följer:

1 §
Rättsgrund

Bestämmelser om en gränsbevakningsmans rätt att använda maktmedel i ett tjänsteuppdrag finns i 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) samt i 35 och 38 a § i gränsbevakningslagen (578/2005). Bestämmelser om beredskap för användning av maktmedel finns i 35 b § i gränsbevakningslagen, bestämmelser om användning av skjutvapen i 35 c § i den lagen och bestämmelser om användning av fängsel i 35 d § i den lagen. Bestämmelser om att förse gränsbevakningsmän med maktmedels- och skyddsredskap finns i 61 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005).

Denna förordning gäller inte användning av sådana maktmedel som avses i territorialövervakningslagen (755/2000). Denna förordning gäller inte heller Gränsbevakningsväsendets verksamhet i sådana uppgifter inom det militära försvaret som avses i 3 § 3 mom. i gränsbevakningslagen.

Bestämmelser om rätten att bestämma att ett fordon ska stoppas finns i 38 § i gränsbevakningslagen och i vägtrafiklagen (267/1981), terrängtrafiklagen (1710/1995), sjötrafiklagen (463/1996), räddningslagen (379/2011), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), lagen om fiske (379/2015) och lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 21 mars 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsråd
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.