240/2019

Helsingfors den 21 februari 2019

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar (8/2019):

1 §

Den i Lima den 17 maj 2018 mellan Republiken Finland och Republiken Peru ingångna överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar träder i kraft den 1 mars 2019 enligt vad som har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 17 december 2018 och av republikens president den 11 januari 2019. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 22 januari 2019.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar (8/2019) träder i kraft den 1 mars 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2019)

Helsingfors den 21 februari 2019

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari Virolainen

Ambassadrådet
Kirsti Pohjankukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.