206/2019

Helsingfors den 13 februari 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) 2 §, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sammansättningen hos, förpackningspåskrifterna på och saluföringen av sådana i 3 § avsedda livsmedel för speciella medicinska ändamål som är avsedda för spädbarn.


Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2019.

Helsingfors den 13 februari 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Livsmedelsöverinspektör
Anna Lemström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.