1194/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten (195/2014) 1 och 2 § som följer:

1 §
Utbildningskommissionens uppgifter

Utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten har till uppgift att utveckla utbildningen och kompetenskraven för besiktare och andra personer som svarar för besiktningsverksamheten.

Kommissionen kan lägga fram förslag för Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan ge kommissionen också andra uppgifter i anslutning till utvecklandet av utbildningen inom besiktningsverksamheten.

2 §
Utbildningskommissionens medlemmar

Utbildningskommissionen har en ordförande och högst åtta andra medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant. Transport- och kommunikationsverket kallar medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder. Medlemmarna i kommissionen ska företräda åtminstone Transport- och kommunikationsverket, besiktningsbranschens arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samt bil- och verkstadsbranschen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.