485/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om försvarsmakten (1319/2007) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Särskilda behörighetsvillkor för officer

Särskilda behörighetsvillkor för tjänsten som officer är

1) magisterexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier,

2) officersexamen,

3) kandidatexamen i militärvetenskaper, militäryrkesstudier och flygarutbildning eller

4) kandidatexamen i militärvetenskaper och minst åtta års arbetserfarenhet i en visstidstjänst för yngre officerDenna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 20 juni 2018

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.