1053/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådan bilagan lyder i lag 1083/2013, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 169/2017
FiUB 21/2017
RSv 183/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens president
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

ACCISTABELL

Etylalkoholhalt i volym-procent Produkt-grupp Skattebelopp
Öl
– över 0,5 men högst 2,8 11. 8,80 cent/centiliter etylalkohol
– över 2,8 12. 35,55 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
– över 1,2 men högst 2,8 21. 24,00 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 2,8 men högst 5,5 22. 187,00 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 5,5 men högst 8 23. 268,00 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 8 men högst 15 24. 383,00 cent/liter färdig alkoholdryck
Viner
– över 15 men högst 18 25. 383,00 cent/liter färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
– över 1,2 men högst 15 31. 464,00 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 15 men högst 22 32. 718,00 cent/liter färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 itulltariffen:
– över 1,2 men högst 2,8 41. 8,80 cent/centiliter etylalkohol
– över 2,8 45. 47,85 cent/centiliter etylalkohol
Övrigt 46. 47,85 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.