973/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras skattetabell 1 och 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), sådana de lyder i lag 1177/2016, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 138/2017
FiUB 18/2017
RSv 145/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produktgrupp Energi-innehållsskatt Koldioxid-skatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 53,13 149,56 1,18 203,87
Naturgas, euro/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864
SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 28,92 0,00 28,92
Bränntorv euro/MWh 4 1,90 0,00 1,90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.