733/2017

Helsingfors den 7 november 2017

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finlands självständighet 6.12.1917

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2017 präglas ett jubileumsmynt i silver med temat Finlands självständighet 6.12.1917 i valören 20 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Mynten har en slitrand.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid myntens botten dels är matt, dels spegelblank. På matt botten är figurerna spegelblanka och på spegelblank botten matta.

Av mynten kan de första 200 mynten numreras.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av myntet är rättvänd då myntet vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial S och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

6 §

Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntens teckensida finns följande text ur Finlands självständighetsförklaring: SUOMEN KANSAN ON ASTUTTAVA MUIDEN MAAILMAN KANSOJEN RINNALLE ITSENÄISENÄ KANSAKUNTANA. FINLANDS FOLK BÖR TRÄDA I LEDET BLAND VÄRLDENS ÖVRIGA FOLK SOM EN OAVHÄNGIG NATION.

På myntens valörsida finns till vänster en bild av en byggnad. Till höger i myntets mittparti löper i bågform texten SUOMI FINLAND SUOMEN ITSENÄISYYS 6.12.1917 FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET. Årtalet 2017 löper i mitten av myntets nedre kant. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns ovanför årtalet 2017. Myntutformarens släktnamnsinitial S finns i mitten av myntets övre kant. Till höger i myntets mittparti finns valörbeteckningen 20 EURO.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2017.

Helsingfors den 7 november 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.