732/2017

Helsingfors den 2 november 2017

Statsrådets förordning om ändringar i IMDG-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i London den 13 maj 2016 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.406(96) gjorda ändringarna i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) vilken anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) träder i kraft den 1 januari 2018 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt ändringarna den 28 juni 2017.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 2 november 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Katja Viertävä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.