695/2017

Helsingfors den 19 oktober 2017

Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten och 47 § 3 mom. i vallagen (714/1998), sådana de lyder, 9 § 1 mom. 2 punkten i lag 563/2015 och 47 § 3 mom. i lag 247/2002:

1 §

Förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2018 är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som nämns i bilagan. Förhandsröstning vid beskickningarna och deras verksamhetsställen ordnas under de tider som anges i bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017 och gäller till och med den 28 februari 2018.

Helsingfors den 19 oktober 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Konsultativ tjänsteman
Heini Huotarinen

Bilaga: F ö r t e c k n i n g över de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.