319/2017

Helsingfors den 1 juni 2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Oslo den 24 maj 2017 genom notväxling ingångna avtalet mellan Finland och Norge om ändring av avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering (FördrS nr 41 och 42/2017) träder i kraft den 1 juni 2017 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som en förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 50/2017)

Helsingfors den 1 juni 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Bilaga

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.