1551/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (1018/2010), sådan paragrafen lyder i lag 370/2012:

1 §

Den i Baltimore den 17 april 2009 upprättade bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (FördrS 5/1998) är i kraft från den 8 december 2016 så som därom har överenskommits.

Bilagan har godkänts av riksdagen den 6 oktober 2010 och av republikens president den 26 november 2010. Meddelande om godkännandet har lämnats till Amerikas förenta staters regering den 14 december 2010.

2 §

De bestämmelser i bilagan som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (1018/2010) träder i kraft den 5 januari 2017.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2017

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringssekreterare Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.