1295/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 6 § i museilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i museilagen (729/1992) 6 § som följer:

6 §

För de statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag kan penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001) användas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 312/2016
FvUB 25/2016
RSv 240/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.