1191/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden (1791/2009) 7 § som följer:

7 §
Uppbörd av avgiften

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010). Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbörden av oljeskyddsavgiften.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 1 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan togs emot.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan första gången hänfördes till en godkänd tullbehandling.


Denna lag träder i kraft samtidigt som 7 § i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden (1791/2009).

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.