1169/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 27 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1231/2004, samt

fogas till lagen en ny 58 b § som följer:

27 §

Den allmänna avgångsåldern för tjänstemän är 70 år.


17 kap.

Pensioner

58 b §

Den pensionsålder på 60 år som tillämpas i sådana anställningsförhållanden till Finlands Bank som inletts före den 1 januari 1992 höjs så att om pensionsåldern enligt Finlands Banks pensionsstadga uppnås

1) 2018, höjs pensionsåldern med tre månader,

2) 2019, höjs pensionsåldern med sex månader,

3) 2020, höjs pensionsåldern med nio månader,

4) 2021, höjs pensionsåldern med ett år,

5) 2022, höjs pensionsåldern med ett år och tre månader,

6) 2023, höjs pensionsåldern med ett år och sex månader,

7) 2024, höjs pensionsåldern med ett år och nio månader,

8) 2025 eller därefter, höjs pensionsåldern med två år.

Den pensionsålder på 60 år som avses i 1 mom. kan dock höjas högst till den lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs för åldersklassen i fråga i 10 § 2 och 3 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 27 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 2018 stegvis så att avgångsåldern är 68 år för personer födda 1957 eller tidigare, 69 år för personer födda 1958—1961 och 70 år för personer födda 1962 eller därefter.

RP 190/2016
FvUB 22/2016
RSv 185/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.