295/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om ändring av 22 § i adoptionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i adoptionslagen (22/2012) 22 § 2 mom. som följer:

22 §
Tillhandahållare av adoptionsrådgivning

De tjänsteinnehavare och arbetstagare som lämnar adoptionsrådgivning ska vara sådana socialarbetare som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). De ska dessutom vara förtrogna med adoptionsfrågor.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 14/2016
ShUB 3/2016
RSv 26/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.