284/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon (406/2009) 2 § som följer:

2 §
Färgsättning och emblem på polisfordon

Basfärgen på polisfordon i kategori L, M och N som är utrustade med fasta synliga igenkänningslyktor, varningslyktor och ljudsignalanordningar är vit och den övriga färgen mörkblå. Ovanför hjulöppningarna på polisfordon i kategori M och N finns dessutom en mörkblå yta. Varselfärgen är gröngul och kan användas på båda sidor om fordonets karosseri mellan fram- och bakhjulen samt på nedre delen av karosseriet baktill på fordonet och på båda sidor om bakrutan.

Ett polisfordons emblem består av polisens svärdsemblem som avbildas i 12 § i statsrådets förordning om polisen (1080/2013) samt orden POLIISI och POLIS med stora mörkblå bokstäver på fordonets sidor. På fordonet kan dessutom fästas tilläggsinformation, såsom nödnumret och fordonets nummer.

De ovannämnda färgsättningarna, emblemen och texterna kan vara helt eller delvis reflekterande. Texterna kan vara försedda med en reflekterande grå eller gråvit smal rand som gör att texten går att urskilja mot den vita bakgrundsfärgen.

Ett fordon som särskilt tillverkats eller utrustats för polisen kan lämnas omärkt med den färgsättning och de emblem som anges i 1—3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

Helsingfors den 22 april 2016

Inrikesminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.