202/2016

Helsingfors den 17 mars 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1111/2013) l § l mom. 23 punkten, sådan den lyder i förordning 1479/2015, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrad i förordningarna 455/2015 och 1479/2015, en ny 24 punkt som följer:

1 §

Utbildningsstyrelsen tar ut fasta avgifter för sina offentligrättsliga prestationer enligt följande:


23) europeiskt yrkeskort som avses i 21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 149 euro i avgift,

24) för behandling av en ansökan som avses i 5 § 1 mom. eller 6 § 2 mom. i lagen om registret över rättstolkar (1590/2015) 400 euro i avgift, vilken tas ut till nämnden för registret över rättstolkar.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Helsingfors den 17 mars 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.