1537/2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 35 procent

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 35 procent (27/2013) förordningens rubrik och 2 §, som följer:

Statsrådets förordning

om ersättning av kostnader för kliniska näringspreparat

2 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka nödvändiga kliniska näringspreparat som används vid behandling ersätts med 40 procent av den grund för ersättningen som avses i 5 kap. 9 § 1 eller 3 mom. i sjukförsäkringslagen är

1) svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter,

2) svåra undernäringstillstånd hos barn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.