383/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 9 §, sådan den lyder i lagarna 571/1997, 1298/2003 och 1128/2010, som följer:

9 §

Om den accisskyldige lämnar en tillförlitlig utredning om att ölet har producerats i ett bryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra bryggerier, som utövar sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra bryggerier och inte brygger på licens och som per kalenderår producerar högst 15 000 000 liter öl, sänks den accis på alkoholdrycker som ska betalas på ölet med

1) 50 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som inte överstiger 500 000 liter,

2) 30 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 500 000 liter men inte 3 000 000 liter,

3) 20 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 3 000 000 liter men inte 5 500 000 liter,

4) 10 procent för den del av bryggeriets ölproduktion per kalenderår som överstiger 5 500 000 liter men inte 10 000 000 liter.

Förpackning av öl i detaljhandelsförpackningar beaktas inte vid beräkningen av de produktionsmängder som avses i 1 mom.

Om två eller flera bryggerier som avses i 1 mom. samarbetar inom produktionen eller verksamheten, anses det inte betyda att de i rättsligt eller ekonomiskt hänseende är beroende av varandra. Som samarbete inom produktionen eller verksamheten betraktas anskaffning av råvaror och förnödenheter som behövs vid ölframställningen samt förpackning, marknadsföring och distribution av öl. Ett villkor när detta moment tillämpas är dock att bryggeriernas sammanlagda ölproduktion per kalenderår är högst 15 000 000 liter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2015. Tullen ska till den accisskyldige återbära accis för 2015 som före lagens ikraftträdande betalats till ett för stort belopp.

RP 352/2014
FiUB 43/2014
RSv 321/2014

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.