366/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet (1140/2014) 3 §, som följer:

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än i 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som sköter systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 69,0 procent,

2) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 31,0 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av den för kommunerna gemensamma andelen som avses i 1 mom. 2 punkten och som bestäms enligt antalet registreringshändelser i kommunens fastighetsregister år 2013 och invånarantalet i januari 2014. Andelarnas storlek framgår av tabellen i bilagan till förordningen. Om kommunen under förordningens giltighetstid upphör med att föra fastighetsregister, betalas kommunens andel ut till den myndighet som tar emot registerföringen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015. Förordningen gäller till och med den 31 december 2016.

Förordningen tillämpas dock fördelning av inkomster som har influtit till och med den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 9 april 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

KOMMUNERNAS ANDELAR AV KOMMUNERNAS GEMENSAMMA INKOMSTER UNDER TIDEN 1.1.2015 31.12.2016

KOMMUNNUMMER KOMMUNENS NAMN ANDEL
K020 AKAA 0,3%
K049 ESBO 7,5%
K061 FORSSA 0,4%
K069 HAAPAJÄRVI 0,2%
K075 FREDRIKSHAMN 0,5%
K078 HANGÖ 0,2%
K079 HARJAVALTA 0,3%
K091 HELSINGFORS 10,5%
K092 VANDA 7,2%
K102 HUITTINEN 0,3%
K106 HYVINGE 1,1%
K109 TAVASTEHUS 1,6%
K111 HEINOLA 0,5%
K140 IDENSALMI 0,4%
K143 IKALIS 0,1%
K153 IMATRA 1,2%
K167 JOENSUU 2,3%
K179 JYVÄSKYLÄ 5,1%
K182 JÄMSÄ 0,9%
K186 TRÄSKÄNDA 1,1%
K202 S:T KARINS 1,1%
K205 KAJANA 0,9%
K214 KANKAANPÄÄ 0,4%
K224 HÖGFORS 0,2%
K235 GRANKULLA 0,4%
K240 KEMI 0,5%
K245 KERVO 1,6%
K271 KUMO 0,2%
K272 KARLEBY 1,2%
K285 KOTKA 1,9%
K286 KOUVOLA 2,0%
K287 KRISTINESTAD 0,2%
K297 KUOPIO 2,7%
K301 KURIKKA 0,3%
K398 LAHTIS 2,8%
K405 VILLMANSTRAND 1,8%
K408 LAPPO 0,4%
K430 LOIMAA 0,3%
K434 LOVISA 0,4%
K444 LOJO 1,3%
K445 PARGAS 0,4%
K478 MARIEHAMN 0,4%
K491 S:T MICHEL 1,0%
K508 MÄNTTÄ-VILPPULA 0,3%
K529 NÅDENDAL 0,6%
K536 NOKIA 0,9%
K543 NURMIJÄRVI 0,9%
K563 OULAINEN 0,3%
K564 ULEÅBORG 4,4%
K581 PARKANO 0,5%
K598 JAKOBSTAD 0,7%
K609 BJÖRNEBORG 2,0%
K638 BORGÅ 1,2%
K678 BRAHESTAD 0,5%
K680 RESO 1,2%
K684 RAUMO 0,8%
K694 RIIHIMÄKI 1,1%
K698 ROVANIEMI 1,2%
K710 RASEBORG 0,7%
K734 SALO 1,1%
K740 NYSLOTT 0,9%
K743 SEINÄJOKI 2,4%
K778 SUONENJOKI 0,4%
K790 SASTAMALA 0,6%
K837 TAMMERFORS 4,2%
K851 TORNEÅ 0,6%
K853 ÅBO 4,1%
K858 TUSBY 0,8%
K893 NYKARLEBY 0,2%
K895 NYSTAD 0,4%
K905 VASA 1,5%
K908 VALKEAKOSKI 0,4%
K936 VIRDOIS 0,1%
K977 YLIVIESKA 0,4%
K992 ÄÄNEKOSKI 0,5%
100,0%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.