140/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av 39 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) 39 § 2 mom. som följer:

39 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndigheten ska fullgöra de uppgifter som den har enligt Europeiska unionens lagstiftning. Vidare ska revisionsmyndigheten fullgöra nationella uppgifter enligt det som föreskrivs nedan i denna lag. Den ansvarar också för uppgifterna för det oberoende revisionsorganet enligt artikel 124.2 i den allmänna förordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 317/2014
FvUB 43/2014
RSv 273/2014

Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.