89/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av 9 § i polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 9 § 1 mom. 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag 497/2009, och

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 497/2009, en ny punkt 5 som följer:

9 §
Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen ska


3) tillhandahålla sakkunnigtjänster,

4) utveckla brottsbekämpningen och brottsutredningsmetoderna,

5) genomföra vittnesskyddsprogram.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 65/2014
FvUB 38/2014
RSv 248/2014

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.