1002/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om upphävande av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/1977).

2 §

På ett sådant arbetsavtal om hushållsarbete som gäller vid ikraftträdandet av denna lag där det före ikraftträdandet av denna lag har överenskommits att bestämmelsen om ordinarie arbetstid i 4 § i den lag som upphävts ska följas, får bestämmelsen i fråga dock tillämpas under arbetsavtalets giltighetstid.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 93/2014
AjUB 7/2014
RSv 136/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.