578/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 17 § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renshushållningen (987/2011) 17 § 1 mom. som följer:

17 §
Kostnader för konstaterande av en katastrof och värdering av skada

Konstaterande av en katastrof hör till Livsmedelssäkerhetsverkets, Naturresursinstitutets eller Strålsäkerhetscentralens uppgifter efter det att beslut om att anlita ett forskningsinstitut för konstaterande av en katastrof har fattats enligt 5 § 3 mom.Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011).

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.