570/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 6 § i gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gentekniklagen (377/1995) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 955/2010, som följer:

6 §
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar inom genteknikområdet är inom respektive verksamhetsområde Livsmedelssäkerhetsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingsinstitutet för läkemedelsområdet, Naturresursinstitutet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Finlands miljöcentral, Arbetshälsoinstitutet och Teknologiska forskningscentralen VTT.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.