296/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

Statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010):

1 §
Registerutrymme och fördelningen av det

Det registerutrymme som finns tillgängligt för de fiskefartyg som används till havs är 16 679 bruttoton (GT) och 168 036 kilowatt (kW).

Registerutrymmet delas enligt fartygsgrupp mellan de kustfartyg som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) samt de högsjöfartyg som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i nämnda lag.

2 §
Registerutrymmet för kustfartyg

Maximistorleken på registerutrymmet för fartygsgruppen kustfartyg är uttryckt i dräktighet och maskineffekt 8 132 bruttoton (GT) och 132 106 kilowatt (kW).

3 §
Registerutrymmet för högsjöfartyg

Maximistorleken på registerutrymmet för fartygsgruppen högsjöfartyg är uttryckt i dräktighet och maskineffekt 8 547 bruttoton (GT) och 35 930 kilowatt (kW).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper (74/2011).

  Helsingfors den 10 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.