289/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 april 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om i kraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet (266/2013):

1 §

Den i Bergen den 12 juni 2012 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna nordiska konventionen om social trygghet träder i kraft den 1 maj 2014 så som därom har överkommits. Konventionen har godkänts av riksdagen den 26 februari 2013 och av republikens president den 12 april 2013. Meddelandet om godkännande av konventionen har lämnats till Danmarks utrikesministerium den 27 maj 2013.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet (266/2013) träder i kraft den 1 maj 2014.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

  Helsingfors den 3 april 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.