195/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 56 § 1 mom. i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013):

1 §
Utbildningskommissionens uppgifter

Utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten har till uppgift att utveckla utbildningen och kompetenskraven för besiktare och andra personer som svarar för besiktningsverksamheten.

Komissionen kan lägga fram förslag för Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket kan ge komissionen också andra uppgifter i anslutning till utvecklandet av utbildningen inom besiktningsverksamheten.

2 §
Utbildningskommissionens medlemmar

Utbildningskommissionen har en ordförande och högst åtta andra medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant. Trafiksäkerhetsverket kallar medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder. Medlemmarna i kommissionen ska företräda åtminstone Trafiksäkerhetsverket, besiktningsbranschens arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samt bil- och verkstadsbranschen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

Genom denna förordning upphävs förordningen om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten (184/1999).

  Helsingfors den 6 mars 2014

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.