161/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Kiev den 1 december 2005 gjorda samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina är i kraft den 1 december 2013 så som därom har överenskommits.

Samarbetsavtalet har godkänts av republikens president den 19 maj 2006. Godkännande har meddelats till rådets generalsekreterare den 3 augusti 2006.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2014.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 22/2014)

  Helsingfors den 6 mars 2014

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.