56/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 (Finska viken) och inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N på norra Östersjön förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter på grund av att maximifångsten av vassbuk som fastställts i 2 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014 (1066/2013) har fyllts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2014 och är i kraft till den 31 december 2014.

  Helsingfors den 23 januari 2014

Jordbruks och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänsteman
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.