1083/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådan bilagan lyder i lag 1235/2011, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 151/2013
FiUB 27/2013
ShUU 18/2013
RSv 163/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl
— över 0,5 men högst 2,8 11. 8,00 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 12. 32,05 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
— över 1,2 men högst 2,8 21. 22,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 169,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 241,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 339,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner
— över 15 men högst 18 25. 339,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
— över 1,2 men högst 15 31. 411,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 670,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
— över 1,2 men högst 2,8 41. 8,00 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 45. 45,55 cent/centiliter etylalkohol
Övriga 46. 45,55 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.