278/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 april 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområdena 25—28 med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 25—28 förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter på grund av att maximifångsten av vassbuk och strömming i 1 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2013 (830/2012) har fyllts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2013 och är i kraft till den 31 december 2013.

  Helsingfors den 17 april 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.