153/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avfall (179/2012) 17 § 2 mom. som följer:

17 §
Oljeavfall

Behandlingen av oljeavfall ska ordnas i enlighet med 8 och 13 § i avfallslagen. Bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns dessutom i statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013).


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.

  Helsingfors den 14 februari 2013

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.