848/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 87 § i grundlagen,

ändras 3 mom. i ikrafträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden (1791/2009) som följer:


Lagens 5 § är i kraft till och med den 31 december 2015 och 8 § 1 mom. till och med den 31 december 2019.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 120/2012
MiUB 7/2012
RSv 131/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.