819/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1213/2007) bilaga 1 och 2, sådana de lyder i förordning 1354/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2012.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2012 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2012.

Helsingfors den 14 december 2012

Social- och hälsovårdsminister 
Paula Risikko

Matematiker
Harri Isokorpi

SHMf om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.