1444/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) skattetabell 2 i bilagan, sådan den lyder i lag 1400/2010, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2011
FiUB 22/2011
RSv 92/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedningsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
— skatteklass I  1   1,69  0,013  1,703
— skatteklass II  2   0,69  0,013  0,703
Tallolja cent/kg  3  18,79  0 18,79
Bränntorv euro/MWh  4   5,90*  0  5,90
*Skatten på bränntorv är 4,90 euro/MWh 1.1.2013—31.12.2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.