1235/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådan bilagan lyder i lag 1128/2010, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 54/2011
FiUB 13/2011
RSv 62/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Bilaga

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl
— över 0,5 men högst 2,8  11. 4,00 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8  12. 29,90 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
— över 1,2 men högst 2,8  21. 11,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5  22. 159,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8  23. 224,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15  24. 312,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner
— över 15 men högst 18  25. 312,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
— över 1,2 men högst 15  31. 379,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22  32. 625,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
— över 1,2 men högst 2,8  41. 4,00 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8  45. 43,40 cent/centiliter etylalkohol
Andra  46. 43,40 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.