983/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Det i Strasbourg den 28 januari 2003 upprättade tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem träder i kraft den 1 september 2011 så som därom har avtalats.

Tilläggsprotokollet har godkänts av riksdagen den 1 mars 2011 och av republikens president den 13 maj 2011. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 20 maj 2011.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem (510/2011) träder i kraft den 1 september 2011.

3 §

I samband med deponerandet av godkännandeinstrumentet för tilläggsprotokollet har Finland gjort följande reservationer:

Finland gör en i artikel 3.3 i tilläggsprotokollet avsedd reservation om att Finland förbehåller sig rätten att inte tillämpa kriminaliseringsskyldigheten enligt artikel 3.1  på de fall av diskriminering där effektiva åtgärder enligt artikel 3.2 inte kan användas på grund av principerna om yttrandefrihet.

Finland gör en i artikel 5.2 b i tilläggsprotokollet avsedd reservation om att Finland med anledning av principerna om yttrandefrihet förbehåller sig rätten att helt eller delvis inte tillämpa kriminaliseringsskyldigheten enligt artikel 5.1  på de fall där bestämmelserna om ärekränkning eller hets mot folkgrupp inte är tillämpliga.

Finland gör en i artikel 6.2 b i tilläggsprotokollet avsedd reservation om att Finland med anledning av principen om yttrandefrihet förbehåller sig rätten att helt eller delvis inte tillämpa kriminaliseringsskyldigheten enligt artikel 6.1  på de fall där bestämmelserna om hets mot folkgrupp inte är tillämpliga.

4 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 84/2011)

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens president
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.